Lokal Alarmeringsliste

Enhed Att. navn Telefon E-mail
Bestyrelsen
 Formand Jørgen Jensen 2184 3710 formand@noerskovlundvand.dk
 Vandværks-passer Jørgen eller Erik
 Sekretær Erik Tind Kristensen 2911 9098 ingatind@adslhome.dk
 Kasserer Svend Siersbæk 2042 4449 svend@siersbaek.eu
 Bestyrelsesmedlem Svend Erik Laursen 2279 6783 svende-laursen@hotmail.com
 Bestyrelsesmedlem Alan Bjerregaard 2060 7240 byab@fibermail.dk
Håndværkere og materiel
Elektriker Østergårds Elservice 8688 1030 info@ostergaardel.dk
VVS Ans VVS 2845 6807
Entreprenør Danboring A/S 8688 4155 info@danboring.dk
El-forsyning Energi Midt 7015 1560
Overvågning Gravesen elektronik 9758 4300 4038 4210
TeleDanmark (påvisning af kabler)
Telefon
Naturgas (påvisning af kabel)
Naturgas
Nødstrømsanlæg eget nødstrømsanlæg
Rendegraver/slamsuger Lundgårds Maskinstation 8688 8159
Brøndborer
Vandanalyser Eurofins Miljø A/S 7022 4266 rentvand@eurofins.dk
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel Entreprenørgården 8920 5016 entreprenorgaarden@silkeborg.dk
Lækageudstyr
Teknisk rådgiver Kemic Vandrens 7673 3750
Teknisk rådgiver
Nabovandværker:
 Almtoft/Kjellerup Brian Winkler 2121 8076
 Almtoft/Kjellerup 8688 1390 / 2279 6749
 Roe Leo Østergård 8687 0185 / 2146 2955
 Lemming Jan Klinkby 2117 5966
 Levring Bent Ole Domino 2125 1511
 Dalsgård Anders P. Levring 8688 3702
Følsomme forbrugere:
Plejehjem Dag og Botilbuddene Hinge 8688 6020
Skoler Skolen Nørskovlund 8688 6350
Levring Efterskole 8688 1833
Børneinstitutioner Levring Børnehus 8970 3110
Jysk Børneforsorg 8789 7171
Levnedsmiddelproducent Osteriet Hinge 8688 6292
Landbrug Evald Vestergård 8688 6292
Knud Schested 8688 6668
Egon Jacobsen 8688 6261
Carsten Møller 3062 4022
Carsten kacobsen 8688 6143
Erik Tind Kristensen 8688 6091
Levring Vandværk Bent Ole Domino 2125 1511
Dalsgård Vandværk Anders P. Levring 8688 3702