Chloridazon analyser

Som de fleste nok har hørt, har der i pressen været en del omtale af, at man har fundet rester af sprøjtemidlet Chloridazon i nogle vandværksboringer. Det har medført, at nogle boringer er blevet lukket.

Vandværkerne er derfor blevet opfordret af myndighederne til at få udtaget ekstra prøver fra boringerne.

Nørskovlund vandværk har fået udtaget prøver d. 10/10 2017 og med det glædelige resultat, at der ikke er noget i vores boringer. Se resultaterne under “vandkvalitet“.

,