Takstblad

Gældende for 2020

Driftsbidag: Excl. moms Incl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom kr. 750,00 937,50
Målerafgift – årlig pr. vandmåler kr. 100,00 125,00
Vandafgift pr. m³ kr. 3,50 4,38
Statsafgift af ledningsført vand pr. m³ kr. 6,18 7,73
Bidrag til grundvandskortlægning på m3 kr. 0,19 0,24
Total m3 pris kr. 9,87 12,35
 Anlægsbidrag (tilslutningsafgift):
Hovedanlægsbidrag:
pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig kr. 5780,00 7225,00
øvrige forbrugere 0 – 500 m³/år kr. 5780,00 7225,00
øvrige forbrugere 501 – 2000 m³/år (2 x bidrag) kr. 11560,00 14450,00
øvrige forbrugere 2001 – 5000 m³/år (3 x bidrag) kr. 17340,00 21675,00
øvrige forbrugere 5001 – 10000 m³/år (4 x bidrag) kr. 23120,00 28900,00
Forsyningsledningsbidrag i by indenfor byskilt
pr. ejendom (matr. nr.)
kr. 13511,00 16888,00
Stikledningsbidrag pr. stk. kr. 13756,00 17195,00
Forsyningsledningsbidrag i landzone
pr. ejendom (matr. nr.)
kr. 30737,00 38421,00
Stikledningsbidrg pr. stk. kr. 19141,00 23926,00

 

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag.

Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Forbrug over 10.000 m³ fastlægges efter forhandling.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter “Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober” = 2,59 %.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift jfr. gældene lovgivning.

Gebyrer excl. moms incl. moms
Rykkergebyr kr. 100,00 momsfri
Flyttegebyr kr. 150,00 187,50
Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel kr. 250,00 312,50
Lukke gebyr 1) kr. 800,00 momsfri
Genåbningsgebyr 1) kr. 800,00 1000,00

1) Hertil kommer faktiske udgifter

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Silkeborg Kommune

Takstblad 2020