Måleraflæsning

Vandværket fjernaflæser de elektroniske vandmålere i perioden 28/12 – 4/1.