Måleraflæsning

Vandværket fjernaflæser de elektroniske vandmålere i perioden 1/1 – 8/1.