Regulativ

Der er i 2009 udarbejdet et fællesregulativ for de almene vandværker i kommunen. Regulativet udgør det regelgrundlag, der regulerer forholdet mellem vandværket og forbrugeren. Det omhandler bl.a. retten til forsyning, bestemmelser om forsynings- og stikledninger, opsætning af vandinstallationer og afregningsmålere, betaling af vand, anlægs- og driftsbidrag samt forholdsregler ved uheld, vandspild m.m.

Download Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune.