Nørskovlund Vandværk Amba
Godt vand fra Nørskovlund Vandværk
Alarmeringsliste - lokal

Bestyrelsen
Formand
Vandværks-passer
Sekretær
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Navn
Jørgen Jensen
Jørgen eller Erik
Erik Tind Kristensen
Alan Bjerregaard
Svend Erik Laursen
Henrik Jensen
Telefon / e-mail
21 84 37 10 / formand@noerskovlundvand.dk
29 11 90 98 / ingatind@adslhome.dk
20 60 72 40 / byab@fibermail.dk
22 79 67 83 / svende-laursen@hotmail.com
2 68 74 43 / hjjensen59@gmail.com

Håndværkere og materiel:

Elektriker
VVS
Entreprenør
El-forsyning
Overvågning
Nødstrømsanlæg
Rendegraver/slamsuger

Vandanalyser
Afmærkningsmateriel
Teknisk rådgiver
Østergårds Elservice
Ans VVS
Danboring A/S
Energi Midt
Gravesen elektronik
Eget nødstrømsanlæg
Lundgårds Maskinstation
Eurofins Miljø A/S
Entreprenørgården
Kemic Vandrens

86 88 10 30 / info@ostergaardel.dk
28 45 68 07
86 88 41 55 / info@danboring.dk
70 15 15 60 97 58 43 00 / 40 38 42 10

86 88 81 59

70 22 42 66 / rentvand@eurofins.dk
89 20 50 16 / entreprenorgaarden@silkeborg.dk
76 73 37 50

Nabovandværker:

Almtoft/Kjellerup
Almtoft/Kjellerup
Roe
Lemming
Levring
Dalsgård

Brian Winkler

Leo Østergård
Jan Klinkby
Bent Ole Domino
Anders P. Levring

21 21 80 76
86 88 13 90 / 22 79 6749
86 87 01 85 / 21 46 29 5521 17 59 66
21 25 15 11
86 88 37 02

Følsomme forbrugere:

Plejehjem

Skoler


Børneinstituttioner


Levnedsmiddelproducent

Landbrug


Dag og Botilbuddene Hinge

Skolen Nørskovlund
Levring Efterskole

Levring Børnehus
Jysk Børneforsorg

Osteriet Hinge

Evald Vestergård
Knud Schested
Egon Jacobsen
Carsten Møller
Carsten Jacobsen
Erik Tind Kristensen
86 88 60 20

86 88 63 50
86 88 18 33

8970 3110
8789 7171

86 88 62 92

86 88 62 92
86 88 66 68
86 88 62 61
30 62 40 22
86 88 61 43
86 88 60 91

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Nørskovlund Vandværk Amba.
Spolsmosevej 6, 8620 Kjellerup
formand@noerskovlundvand.dk
Tlf. 86 88 63 60 / Mobil 21 84 37 10
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net