Nørskovlund Vandværk Amba
Godt vand fra Nørskovlund Vandværk
Takstblad

Gældende for 2023

Driftsbidrag: 
Fast årlig afgift pr. ejendom
Målerafgift - årlig pr. vandmåler
Vandafgift pr. m³
Statsafgift af ledningsført vand pr. m³

Total m³ pris

Anlægsbidrag (tilslutningsafgifter):
Hovedanlægsbidrag:
pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig
øvrige forbrugere 0 – 500 m³/år
øvrige forbrugere 501 – 2000 m³/år (2 x bidrag)
øvrige forbrugere 2001 – 5000 m³/år (3 x bidrag)
øvrige forbrugere 5001 – 10000 m³/år (4 x bidrag)

Forsyningsledningsbidrag i by indenfor byskilt
pr. ejendom (matr. nr.)
Stikledningsbidrag pr. stk.

Forsyningsledningsbidrag i landzone
pr. ejendom (matr. nr.)
Stikledningsbidrg pr. stk.

Holm:
Forsyningsledningsbidrag i by indenfor byskilt pr. ejendom (matr.nr.)
øvrige forbrugere 0 - 500 m³/år
øvrige forbrugere 501 - 2000 m³/år (2 x bidrag)
øvrige forbrugere 2001 - 5000 m³/år (3 x bidrag)
øvrige forbrugere 5001 - 10000 m³/år (4 x bidrag)

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom (matr.nr.)

Stikledningsbidrag pr. stk.

Excl. moms
1.000,00
100,00
5,25
6,37

11,626.199,006.199,00
12.398,00
17.475,00
24.796,00

14.362,00
14.474,00

32.928,00
20.506,00


6.199,00

6.199,00
12.398,00
18.597,00
24.796,00

51.352,00

23.279,00

Incl. moms
1.250,00
125,00
6,56
7,96

14,537.749,00
7.749,00
15.497,00
23.246,00
30.995,00

17.953,00

18.093,00

41.160,00

25.632,00


7.749,00

7.749,00
15.497,00
23.246,00
30.995,00

64.190,00

29.099,00
I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag.
Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledninger betales af grundejer ved tilslutning.
Forbrug over 10.000 m³ fastlægges efter forhandling.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.
Hovedanlægsbidrag + Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter “Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober” = +6,42 %.
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift jfr. gældene lovgivning.
Gebyrer:
Rykkergebyr
Flyttegebyr
Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel
Lukke gebyr 1)
Genåbningsgebyr 1)

1) Hertil kommer faktiske udgifter

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Silkeborg Kommune
Excl. moms
100,00
150,00
250,00
800,00
800,00
Incl. moms
momsfri
187,50
312,50
momsfri
1.000,00

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Nørskovlund Vandværk Amba.
Spolsmosevej 6, 8620 Kjellerup
formand@noerskovlundvand.dk
Tlf. 86 88 63 60 / Mobil 21 84 37 10
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net