Nørskovlund Vandværk Amba
Godt vand fra Nørskovlund Vandværk
Vandkvalitet

Se vandkvaliteten for Nørskovlund Vandværk på mitdrikkevand.dk

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, som af drikkevandet hos forbrugerne, på vandværket og ledningsnettet. Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.
Der udføres følgende kontroltyper:
• A-prøver hos forbruger
• B-prøver hos forbruger
• Driftskontrol på vandværk og ledningsnet
• Boringskontrol på alle boringer

Name: md.JPG.
Nørskovlund Vandværk har lavet et samarbejde med DVN om arkivering af alle analyser på mitdrikkevand.dk
Se alle analyser og nøgletal for Nørskovlund Vandværk ved at følge ovenstående knap til www.mitdrikkevand.dk
Vandets hårdhed er ca. 14°.
Hårdhedsgraden har bl.a. betydning for dosering af vaskepulver. På vaskepulverets emballage kan du aflæse dosering af vaskepulver i forhold til hårdhedsgraden.
Se de seneste analyseresultater, information/forklaring om analyseparametre og mulighed for grafer for udviklingen i de analyser, der er indlagt i systemet.
ORDBØGER Mangler du forklaringer på ord/emner eller analyseparametre 
Vil du vide mere om vand, kan du finde mere på vandguiden.dk

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Nørskovlund Vandværk Amba.
Spolsmosevej 6, 8620 Kjellerup
formand@noerskovlundvand.dk
Tlf. 86 88 63 60 / Mobil 21 84 37 10
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net