Aflæsning af målere

Som noget nyt vil vandværket aflæse målere hvert kvartal – for at minimere vandspild og lækager på ledningsnet og hos forbrugerne.

, ,