Beredskabsplan

Beredskabsplan for vandforsyningen i Silkeborg Kommune:

Silkeborg Kommune har udarbejdet en beredskabsplan for den indsats, der skal iværksættes hvis forsyningen med drikkevand er truet eller svigter f.eks. som følge af bakteriologisk/kemisk forurening, uheld og terror eller andre situationer, hvor borgerne ikke umiddelbart kan anvende drikkevandet.

Planen omfatter alle almene vandværker i kommunen (d.v.s. vandværker med mere end 9 forbrugere).

Planen er udarbejdet i henhold til Beredskabsloven, Miljøstyrelsens vejledning om planlægning af beredskab for vandforsyninger samt Vandforsyningsloven. Beredskabsplanen for drikkevand er et supplement til Silkeborg Kommunes overordnede Beredskabsplan.

Planen er udarbejdet og vedligeholdes af Team Grundvand, Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune.
Kontaktperson Morten Madsen, tlf. 8970 1512 eller mail: morten.madsen@silkeborg.dk

Link til Silkeborg Kommunes beredskabsplan – vandforsyning 

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk:

Bestyrelsen for Nørskovlund Vandvæk har overvejet og drøftet, hvordan der skal handles, den dag uheldet er ude.
Derfor har Nørskovlund Vandværk selv udarbejdet en beredskabsplan med mere detaljerede og tekniske oplysninger.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk _2018