Elektroniske vandmålere

Er monteret hos alle forbrugere her i løbet af 2017.

Målerne bliver nu for fremtiden fjernaflæst af vandværket.

Aflæsningen vil ske i perioden 28/12 – 4/1.

,