Persondatapolitik

Formål

Formålet med Nørskovlund Vandværks persondatapolitik er at forklare hvordan vi anvender de personline oplysninger.

Kort om Nørskovlund Vandværk

Nørskovlund Vandværk AMBA er et forbrugerejet andelsselskab.
SE 38171550
Spolsmosevej 6, Nørskovlund 8620 Kjellerup.

Databeskyttelsesrådgiver: Jørgen Jensen.

Kontaktinfo: formand@noerskovlundvand.dk
Tlf. 21843710
Adresse: Spolsmosevej 6. Nørskovlund, 8620 Kjellerup

Formålene med Nørskovlund Vandværks behandling af dine personoplysninger

Indsamling af persondata på telefonbogs niveau og målerdata.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant i forhold til det formål, de blev indsamlet til. Herefter bliver de slettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.