Tag-arkiv | måleraflæsning

Aflæsning af målere

Som noget nyt vil vandværket aflæse målere hvert kvartal – for at minimere vandspild og lækager på ledningsnet og hos forbrugerne.

Read full story

Elektroniske vandmålere

Er monteret hos alle forbrugere her i løbet af 2017. Målerne bliver nu for fremtiden fjernaflæst af vandværket. Aflæsningen vil ske i perioden 28/12 – […]

Read full story